Odluka o grobnim naknadama – javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

15.06.2018 Odluka o grobnim naknadama – javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Temeljem članka stavka 4. Zakona o grobljima (“Narodne novine”, broj 19/98, 50/12, 89/17), članka 52. Odluke o grobljima („Službeni glasnik Grada Kutjeva“, broj  3/18), predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave obvezno je donijeti opći akt kojim se propisuje način osiguravanja financijskih sredstava za provođenje Zakona o grobljima, i to:

  1. visina godišnje grobne naknade,
  2. visina jednokratne naknade za dodjelu na korištenje grobnog mjesta,
  3. visina naknade korisniku grobnog mjesta za izgradnju i obnovu grobnice i spomenika.

Sukladno odredbama Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09), poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese kvaliteti akta koji se donosi.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se i, oni prihvaćeni, ukomponirati u konačni prijedlog nacrta Odluke o utvrđivanju visine grobnih naknada koji će se uputiti Gradskom vijeću na donošenje.

Svoje prijedloge možete u pisanom obliku poslati na adresu: Grad Kutjevo, Jedinstveni upravni odjel, Trg graševine 1, 34340 Kutjevo, te na e-mail adresu: grad@kutjevo.hr, zaključno s danom 03. srpnja 2018. godine.

 

 

Dokumentacija za preuzeti