Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju nekretnine u vlasništvu grada Kutjeva

22.02.2018 Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju nekretnine u vlasništvu grada Kutjeva

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju nekretnine u vlasništvu grada Kutjeva.

Dokumentacija za preuzeti