ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA

28.10.2019

KLASA: 112-02/19-01/03

URBROJ: 2177/06-03/1-19-2

Kutjevo, 15. listopada 2019.

 

Na temelju članka 24. st. 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 86/08, 61/11 i 04/18), gradonačelnik Grada Kutjeva donosi

 

ODLUKU

O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA

 

Članak 1.

Poništava se javni natječaj za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Grada Kutjeva – jedan izvršitelj /ica na neodređeno vrijeme, a koji je objavljen u Narodnim novinama broj 78/2019 od 21. kolovoza 2019.  na web-stranici Grada Kutjeva.

 

Članak 2.

Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

 

Članak 3.

Ova Odluka objaviti će se u Narodnim novinama i na web-stranici Grada Kutjeva.

 

 

Gradonačelnik

Josip Budimir, mag.oec.

Dokumentacija za preuzeti