Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca – javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

15.06.2018 Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca – javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

 

Temeljem članka 49. stavka 4., članka 51. stavka 5. i članka 62. stavka 5. Zakona o zaštiti životinja („Narodne novine“ broj 102/17), predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave obvezno je donijeti opći akt kojim se propisuju uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca i način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama.

Sukladno odredbama Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09), poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese kvaliteti akta koji se donosi.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se i, oni prihvaćeni, ugraditi u konačni prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama koji će se uputiti Gradskom vijeću na donošenje.

Svoje prijedloge možete u pisanom obliku poslati na adresu: Grad Kutjevo, Jedinstveni upravni odjel, Trg graševine 1, 34340 Kutjevo, te na e-mail adresu: grad@kutjevo.hr, zaključno s danom 03. srpnja 2018. godine.

 

 

Dokumentacija za preuzeti