Održana 19. sjednica Gradskog vijeća Grada Kutjeva

07.03.2024 Održana 19. sjednica Gradskog vijeća Grada Kutjeva

Na 19. sjednici Gradskog vijeća Grada Kutjeva koja je održana 6. ožujka 2024. ovoga su puta sudjelovali i predstavnici gradskih poduzeća. Prezentirali su svoj rad u 2023. godini i odgovorili na pitanja vijećnika.

Usvojene su i I. izmjene plana Proračuna Grada Kutjeva za 2024. godinu koje su ponajprije donesene zbog prijave projekta Dom kulture na Natječaj. Također, usvojena je i Odluka o sufinanciranju smještaja djece u dječjim vrtićima izvan područja Grada Kutjeva u pedagoškoj godini 2023./2024. koja se odnosi na razdoblje od 1. travnja ove godine do kraja pedagoške godine. Uz navedeno, usvojene su i Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – odvojak Bana Josipa Jelačića, Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – Meteorološka postaja, Odluka o ukidanju statusa opće dobro Vetovo, Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu i Odluka o prodaji nekretnine na gospodarskoj zoni „Kamenjača“ Kutjevo. Zadnja navedena točka odnosi se na prodaju čestice tvrtki Krauthaker d.o.o. za izgradnju objekata za preradu grožđa i proizvodnju vina, skladištenje gotove robe, repromaterijala, sredstava za zaštitu bilja, radionice za popravak vozila, garaža i benzinske pumpe, kao i praonice poljoprivrednih vozila.

Također, jednoglasno je usvojena Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika koja se odnosi na djelatnike projekta “Zaželi – za bolje sutra III” te na radna mjesta Viši stručni suradnik za financijsko – računovodstvene poslove i Stručni suradnik za upravno – pravne poslove.