Održana 22. sjednica Gradskog vijeća Grada Kutjeva

12.03.2021 Održana 22. sjednica Gradskog vijeća Grada Kutjeva

 

Jučer je održana 22. sjednica Gradskog vijeća Grada Kutjeva, vjerojatno i posljednja za vijećnike u ovom mandatu. Sjednica je održana u kinodvorani Kutjevo s početkom u 18 sati, a pred vijećnicima se našlo 46 točaka dnevnog reda i 4 izvještaja proračunskih korisnika i poduzeća u vlasništvu Grada za 2020. godinu.

Sve točke usvojene su jednoglasno. Vijećnici su usvojili novi Statut Grada Kutjeva, Odluku o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća, Odluku o usvajanju godišnjeg obračuna Proračuna za 2020. te I. izmjene i dopune Proračuna za 2021. godinu. Na vijeću su usvojena i izvješća o ostvarenju programa utroška sredstava za 2020. te novi programi za 2021. godinu.

Novost su, i za građane vjerojatno najzanimljivije točke usvojene na ovoj sjednici, programi potpora za rješavanje stambenog pitanja i potpora ugostiteljima. Gradsko vijeće usvojilo je Program mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja za mlade obitelji na području Grada Kutjeva. Program je vrijedan 800.000,00 kn, a mlada obitelj koja se prijavi na javni poziv i zadovolji kriterije natječaja može ostvariti pravo na potporu koja iznosi minimalno 50 tisuća kuna za kupnju kuće/stana ili izgradnju kuće. Na vijeću je usvojen i Pravilnik o dodjeli potpore ugostiteljima za prevladavanje teškoća izazvanih pandemijom koronavirusa vrijedan 300 tisuća kuna. Ugostitelji koji podnesu prijavu nakon objave javnog poziva moći će ostvariti pravo na potporu u iznosu 5 tisuća kuna po djelatniku.

Grad Kutjevo uskoro će objaviti i javni poziv za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske jer je vijeće usvojilo tu odluku te imenovalo Povjerenstvo koje će provoditi postupak.

Od ostalih točaka dnevnog reda, usvojena je i Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana Močenice III, Odluka o zaduživanju za projekt rekonstrukcije javne rasvjete na području Grada Kutjeva, Odluka o izmjeni i dopuni o osnivanju Narodne knjižnice i čitaonice, Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Javne vatrogasne postrojbe PSŽ, Odluka o proglašenju nerazvrstane ceste, Odluka o raspisivanju i provedbi javnog natječaja za prodaju nekretnine u k.o. Gradište, a doneseni su Zaključci o imenovanju sudaca porotnika i sudaca porotnika za mladež.

Na kraju sjednice gradonačelnik Budimir i zamjenik gradonačelnika Malnar zahvalili su svima na kvalitetnom i konstruktivnom radu. Predsjednik vijeća Ivica Ribičić također je zahvalio svima na suradnji.