Plan gospodarenja otpadom – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

17.05.2018

 

Temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13 i 73/17) predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave obvezno je donijeti Plan gospodarenja otpadom i uputiti ga na javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi.

Grad Kutjevo poziva na Javno savjetovanje o Prijedlogu nacrta Plana gospodarenja otpadom.

Sukladno odredbama Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09), poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese kvaliteti akta koji se donosi.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se i, oni prihvaćeni, ugraditi u konačni prijedlog koji će se uputiti Gradskom vijeću na donošenje.

U Javnu raspravu možete se uključiti cjelovitim popunjavanjem obrasca za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (objavljen uz poziv na savjetovanje na Internet stranicama Grada Kutjeva) najkasnije do 18. lipnja 2018. godine.

 

Dokumentacija za preuzeti