Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata upravnih i drugih tijela Grada Kutjeva za 2016. godinu.

16.12.2015

Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata upravnih i drugih tijela Grada Kutjeva za 2016. godinu.

plan-klasifikacijskih-oznaka-compressed

Dokumentacija za preuzeti