Poziv na iskaz interesa mladih obitelji za potporu pri rješavanju stambenog pitanja

26.06.2023 Poziv na iskaz interesa mladih obitelji za potporu pri rješavanju stambenog pitanja

Grad Kutjevo poziva sve mlade obitelji (fizička osoba – prijavitelj nije starija od 45 godina) koje su u proteklom periodu (od 1. svibnja 2021. do danas) rješavali svoje stambeno pitanje ili će ga rješavati tijekom ove godine na način:

  • kupnja kuće/stana
  • rekonstrukcija/nadogradnja kuće (samo uz Glavni projekt ili Građevinsku dozvolu)
  • izgradnja kuće

da ispune kratak upitnik – Obrazac – iskaz interesa mladih obitelji za potporu pri rješavanju stambenog pitanja.

Na ovaj način, Grad Kutjevo će prikupiti informacije o tome koliko je mladih obitelji zainteresirano za potporu, na koji način rješavaju svoje stambeno pitanje i koriste li već neke potpore te će nakon toga kreirati Program mjera za rješavanje stambenog pitanja za mlade obitelji.

Razlog za prikupljanje iskaza interesa je velik broj primjedbi sugrađana na predloženi Program te će Grad na ovaj način vidjeti kakve su želje mladih obitelji i na koji način im se može pomoći.

Popunjene obrasce s prilogom potrebno je dostaviti u Grad Kutjevo, Trg graševine 1 ili putem e-maila grad@kutjevo.hr do 14. srpnja 2023. godine.

Za više informacija: ana.galic@gmail.com; 0998100047

 

Dokumentacija za preuzeti