POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (za radno mjesto REFERENT-ADMINISTRATIVNI TAJNIK/TAJNICA u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Kutjeva)

04.03.2019

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11 i 04/18), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Kutjeva, dana 04. ožujka 2019. godine objavljuje

 

P  O  Z  I  V

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

(TESTIRANJE)

 

 1. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju za radno mjesto REFERENT-ADMINISTRATIVNI TAJNIK/TAJNICA u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Kutjeva, mogu pristupiti slijedeći kandidati:

 

 1. Dijana Beganić
 2. Lidija Novak
 3. Natalija Murar
 4. Vjekoslav Mindum
 5. Goran Bešlić
 6. Marina Puljašević
 7. Lidija Bistrović
 8. Sanja Vuzem Kaurić
 9. Martina Đeneš
 10. Marija Jurišić
 11. Anja Franculić
 12. Suzana Kopjarević
 13. Filip Nemec

Povjerenstvo je utvrdilo da prijave 5 kandidata  nisu potpune, odnosno pravodobne, stoga isti ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja te neće moći pristupiti pisanome testiranju, o čemu će svaki od tih kandidata o toj okolnosti biti obaviješten pisanim putem.

 

 1. Povjerenstvo je  utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti 13 (trinaest) kandidata čije su prijave pravodobne, uredne i koji ispunjavaju sve formalne uvjete iz javnog natječaja, a koje će se održati:

 

dana 13. ožujka 2019. godine (srijeda) u 10.30 sati u Gradskoj vijećnici Grada Kutjeva, Trg graševine 1.

 

III. Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu, kao i kemijsku olovku.  Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat, koji se navedenog dana ne odazove do termina navedenih pod točkom II. ovog Poziva, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja na testiranju s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Testiranje traje najduže 60 minuta. Ostale informacije vezane uz pisano testiranje navedene su u obavijestima koje su prethodno objavljene na web-stranici Grada Kutjeva (www.kutjevo.hr).

 

 1. Rezultati pisanog testiranja bit će objavljeni na oglasnoj ploči i web strani Grada Kutjeva.

S kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova na pisanom testiranju Povjerenstvo će provesti intervjue neposredno nakon pisanog testiranja.

 

 1. Ovaj poziv objavljuje se na web-stranici i na oglasnoj ploči Grada Kutjeva.

Povjerenstvo za provedbu natječaja

Dokumentacija za preuzeti