Poziv na testiranje – Razvojna agencija Grada Kutjeva ERA

28.05.2019 Poziv na testiranje – Razvojna agencija Grada Kutjeva ERA

Na temelju Javnog poziva na prijam djelatnika na stručno osposobljavanje u Razvojnoj agenciji Grada Kutjeva ERA – Europska razvojna agencija d.o.o., objavljenog dana 17. travnja 2019. godine objavljujemo

 

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (testiranje)

 

Nakon provjere pristiglih prijava, prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti sljedeći kandidati:

  1. Ivana Matijević
  2. Katarina Alešković

Pisana provjera znanja održat će se u utorak, 4. lipnja 2019. godine u 9:00h u Gradskoj vijećnici, Trg graševine 1, Kutjevo.

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat, koji se navedenog dana ne odazove do navedenog termina, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja na testiranju s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Testiranje traje najduže 60 minuta.

Pismeno testiranje obuhvatit će područja:

– Statut Grada Kutjeva (“Službeni glasnik Grada Kutjeva” br. 4/09, 2/13, 8/13, 4/18)

– Ustav Republike Hrvatske (NN br. 85/10 – pročišćeni tekst)

– Grad Kutjevo – www.kutjevo.hr

– ESI fondovi Europske unije – www.strukturnifondovi.hr

 

S kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova na pisanom testiranju Povjerenstvo će provesti intervjue neposredno nakon pisanog testiranja.

Rezultati testiranja bit će objavljeni na oglasnoj ploči i web strani Grada Kutjeva.

 

DIREKTORICA

Ana Galić, mag.oec.