POZIV ZA DOSTAVU PONUDE – Izrada Strategije razvoja grada Kutjeva za razdoblje 2015.-2020.

21.10.2016

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

Predmet nabave je:Izrada Strategije razvoja grada Kutjeva za razdoblje 2015.-2020. g

Detalji u prilogu

Dokumentacija za preuzeti