Poziv za intervju za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

28.10.2016 Poziv za intervju za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Povjerenstvo je utvrdilo da intervju mogu pristupiti kandidati koji formalno udovoljavaju uvjetima javnog poziva za:

1. Viši stručni suradnik za gospodarstvo, javnu nabavu i projekte:

– Berić Helena

2. Viši stručni suradnik za opće poslove, poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća:

– Petar Silović

– Anamarija Kovačić

– Arijana Pospišil

3. Referent za računovodstveno-knjigovodstvene poslove:

– Martina Štetić

– Martina Šteib

– Nikolina Petrović

– Valentina Štefančić

– Lea Kao

Detaljnije pogledajte u privitku.

Dokumentacija za preuzeti