Poziv za intervju za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

28.10.2016

Povjerenstvo je utvrdilo da intervju mogu pristupiti kandidati koji formalno udovoljavaju uvjetima javnog poziva za:

1. Viši stručni suradnik za gospodarstvo, javnu nabavu i projekte:

– Berić Helena

2. Viši stručni suradnik za opće poslove, poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća:

– Petar Silović

– Anamarija Kovačić

– Arijana Pospišil

3. Referent za računovodstveno-knjigovodstvene poslove:

– Martina Štetić

– Martina Šteib

– Nikolina Petrović

– Valentina Štefančić

– Lea Kao

Detaljnije pogledajte u privitku.

Dokumentacija za preuzeti