Grad Kutjevo poziva sve udruge, ustanove, trgovačka društva i fizičke osobe
koje obavljaju djelatnosti u području kulture, predškolskog odgoja, sporta
te u području udruga građana da dostave svoje prijedloge programa javnih
potreba.
U prilogu je Poziv za Program javnih potreba, Pravilnik o financiranju
programa i projekata udruga te potrebne prijavnice i obrasci.