Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u područjima: kultura, predškolski odgoj, sport i udruge građana Grada Kutjeva za 2017. godinu

13.01.2017 Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u područjima: kultura, predškolski odgoj, sport i udruge građana Grada Kutjeva za 2017. godinu

Grad Kutjevo poziva sve udruge, ustanove, trgovačka društva i fizičke osobe
koje obavljaju djelatnosti u području kulture, predškolskog odgoja, sporta
te u području udruga građana da dostave svoje prijedloge programa javnih
potreba.
U prilogu je Poziv za Program javnih potreba, Pravilnik o financiranju
programa i projekata udruga te potrebne prijavnice i obrasci.

Dokumentacija za preuzeti