Poziv za testiranje za radno mjesto ČISTAČ/ČISTAČICA u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Kutjeva

18.10.2019 Poziv za testiranje za radno mjesto ČISTAČ/ČISTAČICA u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Kutjeva

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11 i 04/18), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Kutjeva, dana 18. listopada 2019. godine objavljuje

P  O  Z  I  V
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(TESTIRANJE)

1. Povjerenstvo je utvrdilo da prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti za radno mjesto ČISTAČ/ČISTAČICA u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Kutjeva, mogu pristupiti slijedeći kandidati:

  1. Ivuša Pavić
  2. Kristina Bandalo
  3. Valentina Papratović
  4. Mira Kaurin
  5. Blaženka Tiller

 

Utvrđeno je da 1 kandidatkinja ne udovoljava formalnim uvjetima natječaja, te ista ne može pristupiti prethodnoj provjeri sposobnosti za obavljanje radnog mjesta, o čemu joj je poslana obavijest pisanim putem, u skladu sa ZSN-om.

2. Povjerenstvo je  utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti 5 (pet) kandidata čije su prijave pravodobne, uredne i koji ispunjavaju sve formalne uvjete iz javnog natječaja, a koje će se održati:

 

dana 25. listopada 2019. godine (petak) u 09,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Kutjeva, Trg graševine 1.

 

3. Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu. Ne postoji mogućnost naknadnog dolaska na provjeru sposobnosti, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno priječe da istome pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat, koji se navedenog dana ne odazove do termina navedenih pod točkom II. ovog Poziva, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na provjeri sposobnosti remeti mir i/ili pravila ponašanja na testiranju s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Provjeru sposobnosti i motivacije provesti će stručni savjetnik za profesionalno savjetovanje i rehabilitaciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te Povjerenstvo za provedbu natječaja. Provjera se sastoji od pisanog dijela u kojem se ispituju intelektualne sposobnosti i osobine ličnosti, te naknadnog intervjua gdje će se ispitivati motiviranost i spremnost za rad. Pisani dio trajat će najviše 60 minuta, a usmeni dio do 15 minuta po kandidatu.

4. Rezultati provjere znanja, sposobnosti i motivacije bit će objavljeni na oglasnoj ploči i web strani Grada Kutjeva.

5. Ovaj poziv objavljuje se na web-stranici i na oglasnoj ploči Grada Kutjeva.

 

Dokumentacija za preuzeti