Poziv za testiranje za radno mjesto REFERENT-ADMINISTRATIVNI TAJNIK/TAJNICA u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Kutjeva

18.10.2019 Poziv za testiranje za radno mjesto REFERENT-ADMINISTRATIVNI TAJNIK/TAJNICA u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Kutjeva

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11 i 04/18), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Kutjeva, dana 18. listopada 2019. godine objavljuje

P O Z I V
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(TESTIRANJE)

I. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju za radno mjesto REFERENT-ADMINISTRATIVNI TAJNIK/TAJNICA u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Kutjeva, mogu pristupiti slijedeći kandidati:

1. Katarina Vujasinović
2. Filip Nemec
3. Josipa Mahaček

II. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti 3 (tri) kandidata čije su prijave pravodobne, uredne i koji ispunjavaju sve formalne uvjete iz javnog natječaja, a koje će se održati:

dana 25. listopada 2019. godine (petak) u 11.30 sati u Gradskoj vijećnici Grada Kutjeva, Trg graševine 1.

III. Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu, kao i kemijsku olovku. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.
Smatra se da je kandidat, koji se navedenog dana ne odazove do termina navedenih pod točkom II. ovog Poziva, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja na testiranju s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu.
Testiranje traje najduže 45 minuta. Ostale informacije vezane uz pisano testiranje navedene su u obavijestima koje su prethodno objavljene na web-stranici Grada Kutjeva (www.kutjevo.hr).

IV. Rezultati pisanog testiranja bit će objavljeni na oglasnoj ploči i web strani Grada Kutjeva.
S kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova na pisanom testiranju Povjerenstvo će provesti intervjue neposredno nakon pisanog testiranja.

V. Ovaj poziv objavljuje se na web-stranici i na oglasnoj ploči Grada Kutjeva.

Dokumentacija za preuzeti