Poziv zainteresiranim građanima za preuzimanje kontejnera za odlaganje otpada

22.03.2022 Poziv zainteresiranim građanima za preuzimanje kontejnera za odlaganje otpada

Grad Kutjevo izgradio je, a Komunalac Požega d.o.o. za komunalne djelatnosti, Vukovarska 8, Požega, preuzeo na upravljanje reciklažno dvorište. Reciklažno dvorište nalazi se u Gospodarskoj zoni u Kutjevu na adresi Kamenjača 15.

Sakupljanje komunalnog otpada na području Grada Kutjeva vrši Komunalac Požega d.o.o. koji preuzima i zbrinjava miješani i korisni komunalni otpad sukladno rasporedu koji su dostavili uz račun za korištenje usluge.

Uklanjat će se zeleni otoci i kontejneri koji su postavljeni u pojedinim naseljima za prikupljanje korisnog otpada. Grad Kutjevo donio je odluku o otpisu navedenih kontejnera i mogućnosti davanja na korištenje građanima bez naknade. 

Ukoliko ste zainteresirani procedura je slijedeća:

  1. Javiti se Ili Matijeviću na mobitel: 099 3906 273 i dogovoriti s koje će lokacije preuzeti kontejner.
  2. Potpisati potvrdu o preuzimanju kontejnera (zbog evidencije o preuzetim kontejnerima kako se nakon određenog vremena ne bi našli na divljim odlagalištima).