Preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo – korona virus

05.03.2020 Preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo – korona virus

U prilogu se nalaze preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za smanjenje rizika od prijenosa koronavirusa:

Rukovanje se smatra bliskim kontaktom za širenje bolesti koje se prenose kapljičnim putem, te se zbog toga preporučuje da se ljudi što manje rukuju, jer se time smanjuje rizik potencijalnog prijenosa bolesti koje uzrokuje novi koronavirus (COVID-19) i drugih bolesti koje se prenose tim putem.

 

Dokumentacija za preuzeti