Privremeno raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH

03.04.2018 Privremeno raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH

Upute za sklapanje ugovora o privremenom korištenju državnog poljoprivrednog zemljišta u na području Grada Kutjeva

 

Dosadašnjim korisnicima na njihov zahtjev (čl. 57. st. 1. ZPZ)

Fizičke ili pravne osoba dosadašnji korisnici poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države kojima su istekli ugovori za poljoprivredno zemljište u vlasništvu države i koji su u mirnom posjedu istog mogu sklopiti ugovori o privremenom korištenju na rok od dvije godine odnosno do sklapanja ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta ili zakupu zajedničkih pašnjaka, odnosno drugog oblika raspolaganja poljoprivrednim zemljištem sukladno odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, br. 20/18).

– Obrazac Zahtjeva za privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Kutjeva  (čl. 57. st. 1. ZPZ)

– Obrazac Zahtjeva za izdavanje potvrde

– Obrazac Izjave

Napomena: obrasci će se moći preuzeti na www.kutjevo.hr i osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Kutjeva.

 

 

Dosadašnjim korisnicima koji imaju sklopljene ugovore o privremenom korištenju – produljenje ugovora o privremenom korištenju (čl. 102. st. 2. ZPZ)

Korisnici poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Kutjeva koji su u mirnom posjedu i imaju sklopljene ugovore o privremenom korištenju na temelju Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, br. 39/13 i 48/15), a koji istječu nakon stupanja na snagu novog Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, br. 20/18) mogu produljiti Ugovor o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (aneks ugovora) na rok od 2 godine, odnosno do raspisivanja javnog natječaja sukladno odredbama ovog Zakona.

 

– Obrazac Zahtjeva za produljenje ugovora o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Kutjeva (čl. 100. st. 2. ZPZ)

– Obrazac Zahtjeva za izdavanje potvrde

– Obrazac Izjave

Napomena: obrasci se mogu preuzeti na www.kutjevo.hr i osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Kutjeva.

 

Dokumentacija za preuzeti