Na temelju članka 11. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13 i 85/15) Grad Kutjevo objavljuje POZIV zainteresiranoj javnosti za dostavu prijedloga i mišljenja na Nacrt prijedloga Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plana zaštite od požara Grada Kutjeva.

Tekst poziva, nacrti prijedloga i obrazac nalaze se u privitku.

Zaštita od požara_procjena_plan_izvješće