Procjena rizika od velikih nesreća – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

12.11.2018 Procjena rizika od velikih nesreća – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Na temelju članka 11. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13 i 85/15) Grad Kutjevo objavljuje POZIV zainteresiranoj javnosti za dostavu prijedloga i mišljenja na Nacrt prijedloga Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Kutjevo.

Tekst poziva, nacrti prijedloga i obrazac nalaze se u privitku.

CZ_procjena rizika_izvješće

PROCJENA RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA Grad Kutjevo

Prilog 15 KUTJEVO PROCJENA RIZIKA-RIZICI – INDUSTRIJSKE NESREĆE

Prilog 14 KUTJEVO PROCJENA RIZIKA-EPIDEMIJE I PANDEMIJE

Prilog 13 KUTJEVO PROCJENA RIZIKA-RIZICI – SUŠA

Prilog 12 KUTJEVO PROCJENA RIZIKA-RIZICI – TOPLINSKI VAL

Prilog 11 KUTJEVO PROCJENA RIZIKA-RIZICI – POTRES

Prilog 10 KUTJEVO PROCJENA RIZIKA-POPLAVE BRANA

Prilog 9 KUTJEVO PROCJENA RIZIKA-RIZICI – POPLAVE

Prilog 8

Prilog 7 Preostali rizik

Prilog 6 Obrada rizika opcije

Prilog 5 Registar rizika

Prilog 4 Registar posljedica

Prilog 3 Registar opasnosti

Prilog 2 Registar ranjivosti

Prilog 1 Registar prijetnji

OBRAZAC

Dokumentacija za preuzeti