Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Kutjeva

15.06.2018 Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Kutjeva

Novim Zakonom o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18) koji je stupio na snagu 09. ožujka 2018. godine uvedene su određene novine u sustavu upravljanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem. Njime su poslovi provedbe oko državne zemlje vraćeni gradovima i općinama, a koje je u zadnje provodila Agencija za poljoprivredno zemljište.

Sukladno tomu Grad Kutjevo je i započeo proceduru izrade Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske.

Kako bi Grad Kutjevo lakše i brže raspolagao poljoprivrednim zemljištem u interesu poljoprivrednih gospodarstava, te blagovremeno uklonio možebitne zapreke koje bi usporavale proces raspolaganja, Gradonačelnik Grada Kutjeva javno poziva zainteresirane osobe da se uključe u izradu Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Kutjeva.

Grad želi pristupiti svim podacima na terenu i koristiti podatke o poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu države koje se obrađuje ili koristi bez ugovora kao i moguća kretanja privatnog poljoprivrednog zemljišta koja bi se stavila u funkciju raspolaganja onih koji se žele baviti poljoprivrednom proizvodnjom, a novi Zakon to omogućava.

 

 

Dokumentacija za preuzeti