Reciklažno dvorište

Naziv projekta: KK.06.3.1.16.0053 – Reciklažno dvorište Kutjevo

Nositelj projekta: Grad Kutjevo

Naziv poziva: KK.06.3.1.16 – Uspostava reciklažnih dvorišta, Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. – Zaštita okoliša i održivost resursa, Kohezijski fond

Kratak opis projekta: Projekt ˝Reciklažno dvorište Kutjevo˝ obuhvaća izgradnju i opremanje funkcionalnog reciklažnog dvorišta te provođenje informativno-edukativnih aktivnosti i predavanja o odvajanju otpada i odlaganju otpada na za to predviđeno mjesto. Provedbom projekta podiže se razina svijesti stanovništva što doprinosi očuvanju okoliša i povećanju kvalitete života stanovništva.

Cilj projekta: Cilj projekta je izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Grada Kutjeva te jačanje kapaciteta za gospodarenje otpadom, informiranje i edukacija stanovništva radi povećanja stope odvojeno prikupljenog otpada i smanjenja  količine otpada koji se odlaže na odlagalištima.

Ukupna vrijednost projekta: 4.054.831,33 kn

Ukupno prihvatljivi troškovi: 3.941.452,01 kn

EU sufinanciranje projekta: 3.350.234,20 kn (85%)

Vlastita sredstva: 591.217,81 kn (15%)

Razdoblje provedbe: 03.11.2020. – 03.02.2022. (15 mjeseci)

Kontakt osoba za više informacija o projektu: Ana Galić, 0998100047, ana.galic@kutjevo.hr

Više informacija o natječajima Europske unije: www.strukturnifondovi.hr

Operativni program Konkurentnost i kohezija: https://opzo-opkk.hr/

 

Sadržaj ovog teksta isključiva je odgovornost Grada Kutjeva.