Psihološka i socijalna podrška za hrvatske branitelje, njihove obitelji i stradalnike Domovinskog rata

17.02.2023 Psihološka i socijalna podrška za hrvatske branitelje, njihove obitelji i stradalnike Domovinskog rata

Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata kao i drugi stradalnici, tijekom i nakon Domovinskog rata, uz različita tjelesna oštećenja i bolesti nosili su se i sa nizom psihičkih trauma i psihosocijalnih teškoća. Ministarstvo hrvatskih branitelja kontinuirano prati psihofizičko zdravlje populacije hrvatskih branitelja i sustavno unapređuje mjere i aktivnosti za zaštitu njihova zdravlja.

Protekom vremena od Domovinskog rata potreba za psihosocijalnom pomoći nije se smanjila. Naprotiv, povećanje udjela starije populacije među hrvatskim braniteljima, izloženost raznim zdravstvenim i socijalnim rizicima kao i posljedice pandemije, kriznih događaja i klimatskih promjena, dodatno doprinose osjećaju straha, neizvjesnosti i pojavi snažnih emocionalnih stanja i reakcija. Psihološka i socijalna podrška jedan su od najsnažnijih čimbenika koji doprinose boljem mentalnom zdravlju i općoj dobrobiti. Uvažavajući izazove s kojima se susreću, uz otvoren pristup, empatiju, međusobnu podršku i razumijevanje svih dionika u društvu, zajednička je zadaća promicati sve oblike podrške i pomoći kojim se nastoji zaštititi i unaprijediti zdravlje i dobrobit hrvatskih branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata.

Ministarstvo hrvatskih branitelja izradilo je letak “Psihološka i socijalna podrška za hrvatske branitelje, njihove obitelji i stradalnike Domovinskog rata”. U letku je istaknuta važnost mentalnog zdravlja, rizici i znakovi narušenog psihofizičkog zdravlja, kao i izvori informacija, pomoći i podrške u sustavu skrbi za hrvatske branitelje i stradalnike.

Letak je dostupan za preuzimanje, a tiskanu verziju istog zainteresirani mogu preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Kutjeva.