Razvojna agencija Grada Kutjeva ERA – natječaj za izbor direktora

26.01.2018 Razvojna agencija Grada Kutjeva ERA – natječaj za izbor direktora

Na temelju članak 13. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Razvojne agencije grada Kutjeva – ERA Europska razvojna agencija d.o.o. za usluge, Skupština Društva, zastupana po gradonačelniku Josipu Budimiru, mag.oec., raspisuje

NATJEČAJ

za izbor direktora/direktorice Razvojne agencije grada Kutjeva –

ERA Europska razvojna agencija d.o.o. za usluge

Kandidati koji se prijave na natječaj, osim uvjeta iz članka 239. Zakona o trgovačkim društvima, moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • završen diplomski studij (magistar struke) ili specijalistički diplomski stručni studij (stručni specijalist)
 • najmanje jedna godina radnog iskustva

 • znanje rada na računalo
 • poznavanje najmanje jednog svjetskog jezika
 • organizacijske i komunikacijske vještine potrebne za upravljanje Društvom

Uz prijavu na natječaj, kandidati obvezno prilažu:

 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
 • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariji od 30 dana)
 • uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta o ranom iskustvu na odgovarajućim poslovima (ugovor o radu, potvrda poslodavca, rješenje o rasporedu na radno mjesto…)
 • izjavu kandidata ovjerenu kod javnog bilježnika da ne postoji prepreka za imenovanje iz članka 239. Zakona o trgovačkim društvima

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave na web stranici Grada Kutjeva i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, odnosno zaključno do 03. veljače 2018. godine.

Prijave na natječaj dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu:

Razvojna agencija grada Kutjeva – ERA Europska razvojna agencija d.o.o.

Trg graševine 1, 34340 Kutjevo

s naznakom “Prijava na natječaj za izbor direktora”.

Kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete pristupit će prethodnoj provjeri znanja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Josip Budimir, mag.oec.

Dokumentacija za preuzeti