Strategija razvoja Grada Kutjeva 2015.-2020.

21.10.2016 Strategija razvoja Grada Kutjeva 2015.-2020.

Javni poziv za sudjelovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Strategije razvoja Grada Kutjeva 2015.-20120.

Cilj provođenja savjetovanja je upoznavanje javnosti i svih zainteresiranih subjekata, građanstva te pranih i fizičkih osoba sa strateškim ciljevima, prioritetima i mjerama koje su bitne za razvoj Grada Kutjeva.

Detalje pogledajte u nastavku.

Dokumentacija za preuzeti