Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

18.10.2016 Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Grada Kutjeva. Detalje pogledajte u privitku.

Dokumentacija za preuzeti