Konačni rezultati lokalnih izbora 2021.
24.05.2021

Konačni rezultati lokalnih izbora 2021.

Objavljeni rezultati izbora za gradonačelnika Grada Kutjeva i članove Gradskog vijeća
17.05.2021

Objavljeni rezultati izbora za gradonačelnika Grada Kutjeva i članove Gradskog vijeća