Poziv građanima da prijave informacije o izbjeglicama iz Ukrajine na području Grada Kutjeva
22.03.2022

Poziv građanima da prijave informacije o izbjeglicama iz Ukrajine na području Grada Kutjeva

Apel Crvenog križa za prikupljanje humanitarne pomoći za osobe iz Ukrajine
10.03.2022

Apel Crvenog križa za prikupljanje humanitarne pomoći za osobe iz Ukrajine

Poziv mještanima Kutjeva i pripadajućih naselja da ponude smještajne kapacitete izbjeglima iz Ukrajine
08.03.2022

Poziv mještanima Kutjeva i pripadajućih naselja da ponude smještajne kapacitete izbjeglima iz Ukrajine