Udruga OPG ŽIVOT

Cilj osnivanja Udruge je da obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima vrati i ojača prirodnu ključnu ulogu u proizvodnji hrane i očuvanju višefunkcionalog ruralnog prostora.

Udruga se zalaže da to bude polazište poljoprivredne politike, od formuliranja zakona i

propisa te definiranja tržišnih okvira, preko raznih mjera potpore seoskom poduzetništvu do aktivne pomoći i savjeta u slobodnom udruživanju obiteljskih gospodarstava kao razvojnog i tržišnog čimbenika.

Svrha Udruge obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava Hrvatske „ŽIVOT“ je obnova

hrvatskog sela koja će se temeljiti na obiteljskom gospodarstvu kao ključnoj kategoriji gospodarskog rasta, ali i kao jamcu brige za očuvanje okoliša, razvoj ruralne infrastrukture, prostornu sigurnost te očuvanje tradicijskog identiteta ljudi i krajolika na našim prostorima.

Udruga-OPG-a-Hrvatske – Život

UDRUGA OBITELJSKIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA HRVATSKE „ŽIVOT“

 

KONTAKTI:

Kamenjača 5, 34340 Kutjevo

tel/fax; 034 255 559; 099 242 1111

098 428 499; 098 792 165; 098 165 7233

E-mail: zivotudruga@gmail.com

Žiro račun kod ERSTE banke: IBAN HR1324020061100687700

OIB: 87484476573 Matični broj: 4163206

 

Program UDRUGE OPG “ŽIVOT”

 1. Dijalog umjesto svađa i ultimatuma;
 2. Konsenzus – suradnja čiji je cilj široki dogovor oko načela organizacije uzgoja, proizvodnje i tržišta poljoprivrednim proizvodima;
 3. Bolji pregovarački status – država treba promicati pregovaračko organiziranje malih proizvođača – što je zakonski utemeljeno u EU;
 4. Prodaja/zakup poljoprivrednog zemljišta (OPG-ima, dodjela mladima, okrupnjavanje/komasacije, promjena zakona o nasljeđivanju, zemljišni fond);
 5. Stabilan i siguran otkup zasnovan na višegodišnjem ugovornom jamstvu otkupa najvedeg dijela proizvodnje po određenoj cijeni – što je ispit solidarnosti velikih prerađivača s politikom samodostatne proizvodnje hrane u Hrvatskoj;
 6. Kontrola uvoza i tržišta s naglaskom na poštivanje uvoznih propisa, jasno i javno deklariranje vrsta, kvalitete i podrijetla hrane te otvorene i javnosti brzo dostupne službene statističke podatke o uvozu;
 7. Isplate u roku u cijelom lancu od proizvodnje do usluge (održavanje likvidnosti i osigurava obrtna sredstva);
 8. Više potpora malima i srednje velikima – prema proračunu troškova po jedinici proizvoda u velikim i malim gospodarstvima prosuditi dugoročne učinke i uvažiti kriterije preraspodjele potpora. Osvrt na posebni problem velike kreditne opteredenosti u početnoj fazi izgradnje kapaciteta;
 9. Podrška lokalnoj proizvodnji/preradi/prodaji hrane (Tehnološko i tržišno jačanje regionalnih prerađivača u punom ili djelomičnom vlasništvu proizvođača)
 10. Zabrana klanja podmlatka (Domadi uzgoj je temelj konkurentnosti)
 11. Povoljni kreditni uvjeti putem Poljoprivredne banke – izloženost rizicima i složenom državnom upravljanju zahtijevaju specijalizirano bankarsko znanje, ali je velika prednost solidna hipotekarna sigurnost (U Europi je 4.500 zadružnih banaka – preko 60.000 poslovnica, a neke su prerasle u divove – Raiffeisen, Crédit Agricole, Rabo)
 12. Ojačati domaći uzgoj/rasad/sjemenarstvo ulaganjem u tehnologije (Otvoriti prostor za partnerstvo između državnih institucija i uzgajivača – postupno prenijeti vedinu institucija pod direktnu odgovornost uzgajivača)
 13. Obrazovanje mladih i školski sustav (Poljoprivreda koja počiva na obiteljskim gospodarstvima zahtijeva široko znanje i iskustvo – školu treba prilagoditi novim zahtjevima, a nastava se u daleko vedoj mjeri mora kombinirati sa stjecanjem praktičnih iskustava i upoznavanjem sa stranim praksama. Vezati uz zemljišnu politiku.)
 14. Novi porezni sustav treba usmjeriti na aktiviranje proizvodnih resursa (osobito prema OPG)
 15. Pravna borba za razvoj malog poduzetništva u poljoprivredi (OPG, obrti…)