DVD Bektež

Mato Ramić – predsjednik – 098 497 656

Josip Galić – zapovjednik – 098 711 179

Vinko Mandić – tajnik – 09 463 1421

DVD Bektež je jedno od manjih društava na području VZ Požeštine, ali su njegovi članovi u svakom trenutku spremni i sposobni intervenirati u slučaju potrebe.Ukupno članstvo podjeljeno je u više kategorija–operativni pripadnici DVD-a, počasni članovi, muška i ženska mladež, te posebice ženska desetina,što je mali specifikum u odnosu na ostala vatrogasna društva ovoga područja. U listopadu 1945.godine Antun Lukačević i Marko Ćosić pozivaju sve mlade ljude koji su se vratili iz rata ,kao i mlađe naraštaje (pioniri i omladina) da ponovno pokrenu rad DVD-a Bektež.Tada je za predsjednika izabran A.Lukačević,a za zapovjednika M.Ćosić,te za tajnika tadašnji učitelj Ivan Perinović.Rad obnovljenog društva počinje prikupljanjem opreme koja je bila sačuvana po kućama u selu,obnavlj se štrcaljka i kola na kojima se ona prevozila.Društvo dobiva na korištenje i prijašnju zgradu općinskog bilježnika,te uređuje spremište.

Cijelo desetljeće radi se u okvirima pruženih mogućnosti i okolnost, vodstvo DVD-a nastoji učiniti najviše moguće, a pozornost se usmjerava na vježbe i natjecanja na kojima vatrogasci Bekteža (u Kutjevu,Cigleniku,Vetovu i Lukaču) postižu zapažene rezultate. Uslijedio je nastavak rada pod vodstvom S.Marjanovića,koji je 1962.g.izabran za predsjednika, zapovjednik je bio Ivan Komarić, tajnik Slavko Demše, blagajnik Ivan Mandić i spremištar Adam Gašparac, dok su za Upravni odbor još izabrani Ivan Ramić st., Ivan Jajić i Mijo Komarić. Kako je zgrada Doma i spremišta bila izgrađena od presne cigle i podosta dotrajala, te ju je bilo teško održavati, donešena je na godišnjoj skupštini 1966.g. odluka da se objekt proda i da se priđe izgradnji novoga doma i spremišta, što je i učinjeno. Za novac od prodaje staroga objekta kupuje se građevni materijal. Šumarija Kutjevo poklanja potrebitu građu, PPK Kutjevo daruje stolariju, dok se najveći dio radova odvija na dobrovoljnoj osnovi. Zidarske radove obavio je Ivan Majetić iz Gradca Pleterničkog, dok žbukanje objekta preuzima Kazneno-popravni dom sa svojim zaposlenicima i ne naplaćuje nam ništa. Opremanje vatrogasnog doma i spremišta obavljeno je kroz samodoprinos mještana pa je 1972.g. svečano otvoren novi Dom, uz pokroviteljstvo tadašnjeg predsjednika općine Požega dr. Marijana Štrbašića.

Daljnih desetak godina DVD Bektež radi normalno .Nabavlja se potrebna vatrogasna oprema, kupuju prve odore, obavljaju se vježbe, ide na natjecanja, organizira se dežurstvo za vrijeme žetve i vršidbe, održavaju zabave i proslavljaju dočeci nove godine. Na samoprijegor i požrtvornost vatrogasaca nisu utjecala nikakva stranačka, vjerska ili druga pripadnost, nego temeljna zadaća u duhu krilatice- Vatru gasi, brata spasi! Na tim osnovama utemeljen je DVD Bektež, koji se u tom duhu razvijao,jačao i razvijao svih proteklih 75 godina, a da nikada nije zakazao u pružanju pomoći ljudima. Dobrovoljno vatrogasno Bektež svakim je danom sve više napredovaloj te se samim time nametnula potreba izgradne novoga, većega i funkcionalnijeg spremišta, kao i Doma za okupljanje narastajućeg broja mladeži.1999.g. predsjednik Mato Ramić na sjednici Upravnog odbora inicira gradnju novoga vatrogasnog spremišta.Poslije obrazloženja ideje i podnošenja oktiviranog plana izgradnje, Upravni odbor donosi odgovarajuću odluku, koju potom potvrđuju sudionici godišnje skupštine 2000.g. Plan je sačinjen po faznoj gradnji, a svaka od pet faza se ostvaruje u jednoj kalendarskoj godini.