DVD Kutjevo

Josip Ašenbrener – predsjednik – 091 274 0480

Tomislav Ašenbrener – zapovjednik – 091 274 0488

Stanislav Ašenbrener – tajnik – 091 274 0486

dvd_kutjevo_logo

Dobrovoljno vatrogasno društvo Kutjevo je stožerno društvo između 7 DVD-a na području grada Kutjeva: Vetovo, Bektež, Grabarje, Šumanovac, Lukač i DVD u gospodarstvu Kutjeva d.d. Društvo osim svoje redovne djelatnosti, sudjelovanja u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavlja¬nje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama, redovito obavljala i ostale zadaće kao što su: dežurstvo za žetvu, obilježavanje mjeseca Zaštite od požara, odlazak na sjednice koordinacije, vježbe, obuke, smotre, seminare, natjecanja, dislokacije na priobalje, obljetnice te razna druženja. Velika pažnja posvećuje se radu sa vatrogasnom mladeži.

SONY DSC

4

Naše ekipe mladeži već dugi niz godina sudjeluju na natjecanjima i pri tome ostvaruju zapažene rezultate. Sudjelovali su na osam državnih vatrogasnih natjecanja te su 11 puta bili sudionici kampa za vatrogasnu mladež u Novom Vinodolskom i Fažani. Grad Kutjevo, kroz zakonom određene, ali i druge oblike potpore, financira kutjevačko vatrogastvo s oko 130.000 kn od čega DVD Kutjevo dobiva oko 50 000 kn. Ostatak sredstava DVD Kutjevo ostvaruje vlastitim radom i ostalim načinima financiranja. Društvo je prošlih godina uložilo znatna sredstva na opremanje doma, u opremu te modernizaciju voznog parka. Višegodišnjim ulaganjem u razvoj i vlastiti kadar kroz školovanja i usavršavanja, danas je DVD Kutjevo osposobljeno za sve vrste intervencija, a s vozilima doniranim iz Austrije i za najsloženije tehničke i požarne intervencije. Daljnji cilj opremanja je nabavka nedostatne osobne i skupne zaštitne opreme.