DVD Lukač

Zdravko Romanik – predsjednik – 099 818 3411

Mario Bošnjak – zapovjednik – 098 95 8288

Petar Mitrović – tajnik – 099 694 5327

DVD Lukač je osnovano 1951.god na inicijativu Šajer Dragutina. U više navrata spomenuti Šajer Dragutin ukazuje na potrebu osnivanja jedne takve humanitarne organizacije.

Šajer Dragan bio je dugogodišnji član DVD-a Vetovo. Kao požrtvovnom vatrogascu u Vetovu javlja mu se želja da u Lukaču osnuje novo mlado dobrovoljno vatrogasno društvo. U tim svojim nastojanjima za ostvarivanje istoga, u dogovoru s članovima upravnog odbora DVD-a Vetovo održava brojne sastanke i predavanja u kućama u Lukaču. Tako su se često okupljali u kućama starijih ljudi gdje su pozivali mještane sela Lukač i vršili predavanja. U tim svojim izlaganjima pomažu mu predsjednik DVD-a Vetovo gosp. Šaura Mijo, te zapovjednik Matokić Stjepan te mnogi drugi, da bi u jednoj zimskoj noći u kući Pavić Jakoba, kbr. 17 došlo do zvaničnog utemeljenja te upisa prvih članova u predloženo vatrogasno društvo.

Prvi utemeljitelji bili su: Bošnjak Frolijana Ivan, Pavić Ivan, Pavić Jakob, Mitrović Đuro, Mitrović Josip, Strapač Ivan, Strapač Josip, Škorvaga Stjepan, Škorvaga Ferdinand i Žilić Josip. Isti su odmah dali prve novčane priloge. Upisuje se određeni broj članova što stvara osnovicu novog DVD-a. 22.06.1951.god. vrši se upis u registar VS Hrvatske i vatrogasnog podsaveza Slavonska Požega pod nazivom DVD Lukač, koje i danas nosi. Na svojoj osnivačkoj skupštini osniva se prvi upravni odbor društva u kojem su redom upisani: Prvi predsjednik bio je Pavić Franje Tomo koji se 1952.god odselio u Alilovce, a njega zamjenjuje Bodolović Ivan. Prvi zapovjednik bio Šajer Dragan koji je istu dužnost obavljao od osnutka, te se uz pojedine prekide u zapovjedanju ovim društvom ponovno vraća na obavljanje iste dužnosti, koju vrši do prelaska u začasne članove 1978.god. Ovom društvu ostaje vjeran do kraja svog života. U svim nastojanjima da postigne što više za samo društvo i stekne što više vlastitog znanja, te ga time prenese na ostale članove društva, odlazi na razne seminare i doškolovavanja čime je stekao čin višeg vatrogasnog časnika. Prvi tajnik je bio Pavić Đuro Tomin koji je svoju dužnost obavljao vrlo kratko vrijeme i istu predaje Miljanović Marku koji na toj dužnosti ostaje i duže od 30 godina. Prvi blagajnik bio je Škorvaga Ivan koji istu dužnost savjesno obavlja duže od 25 godina.

U svom redovitom radu mladog društva i uz potporu utemeljitelja i ostalih mještana ovog sela dolazi se na ideju da se sagradi novi vatrogasni dom i spremište. Od 1951.god. prikuplja se građevni materijal, da bi zvanična gradnja počela 1954.god. i iste bila dovršena. U dogovorima s vatrogasnim podsavezom u Požegi DVD Lukač dobiva i prvu vatrogasnu opremu, a to nekoliko usisnih cijevi, dvije ili tri potisne cijevi s jednom mlaznicom i prvu jednoklipnu ručnu pumpu te ostalu nužnu opremu potrebnu za gašenje požara. Bilo je to skromno ali je kao takvo služilo svojoj namjeni. Spomenutu jednoklipnu ručnu pumpu opsluživalo je 8 vatrogasaca. Šestorica su radila na samoj pumpi dok su dvojica bili na potisnom vodu s jednim mlazom. U akcijama, tom grupom zapovijedao je Šajer Dragutin. Prijevoz iste obavljao se konjskom zapregom, a voda u slučaju potrebe na većim razdaljinama dovozila se u drvenim bačvama. Ova pumpa dodijeljena je od DVD-a Vetovo koji su pored nje imali i dvoklipnu pumpu. Godine 1955. DVD Lukač dobiva prvu prijenosnu motornu štrcaljku tipa “Savica” kapaciteta 250 litara u minuti koja je bila dugo u funkciji i služila svojoj svrsi. Nakon primitka ove štrcaljke ručnu jednoklipu pumpu DVD Lukač predaje DVD-u Zdenkovac. Prve svečane odore društvo nabavlja i dobiva rabljene od drugih društava.

DVD Lukač neprekidno i kontinuirano djeluje od svog osnutka sve do danas. Godine 1971. isto kada se pojavljuje nada za samostalnost Hrvatske, u Hrvatskom Proljeću, DVD Lukač obilježavanja dvadeset godina postojanja i rada. Na istoj društvo kao cjelina dobiva nešto vatrogasne opreme, popunjava zastarjelu, a time postaje učinkovitija u svom djelovanju. Mnogi članovi za vjernost i požrtvovni rad u ovom društvu dobivaju određene priznanja, spomenice i odlikovanja, a određeni broj članova dobiva i nove svečane odore, što daje poticaj za još veći rad u samom društvu. U daljnjem radu dolazi, uz vlastito učešće u novcu, do nabavke još nekoliko novih vatrogasnih odora. Članovi motivirani ovim gestama izlaze na vatrogasna takmičenja i time postižu određenu brzinu i uvježbanost, da kao takvi djeluju u danim momentima.

Od 1971. – 1981. uglavnom vlada manje zatišje u radu ovog društva, ali se ono uključuje u rad mjesne zajednice Lukač. Izrađuje se mjesni vodovod na kojem je predviđeno postaviti tri hidranta za potrebe gašenja požara i to u svakom kraju po jedan. Isto je učinjeno i postavljeno na najjednostavniji način i kao takvo je služilo svojoj namjeni.

Godine 1982. DVD Lukač u zajednici s Mjesnom zajednicom Lukač donosi odluku da započne adaptaciju starog vatrogasnog doma i spremišta i u sastavu toga izgradi bazen za tehničku vodu koja bi služila za potrebe gašenja požara većih razmjera. Sve zamišljeno se i ostvaruje i kao takvo služi predviđenoj namjeni. Izgrađeni bazen je u sastavu vatrogasnog spremišta, ukopan i ubetoniran u zemlju kapaciteta 7000 litara vode koji se napaja vodom iz bazena mjesnog vodovoda. Potrebno je istaći da su kompletne radove na adaptaciji doma i bazena izveli članovi DVD-a i mjesne zajednice uz odgovarajuću stručnu pomoć onda ovlaštenih građevinskih kuća. Nešto materijala se dobilo od sponzora i donatora, a sve ostalo se zaokružilo dobrovoljnim radom i mjesnim samodoprinosima.

Od 1982. – 1991.god. DVD Lukač dobiva traktorsku vatrogasnu cisternu koju dodjeljuje SIZ za zaštitu požara u sklopu VS Požega. Uz to se dobiva i adekvatna oprema a nešto opreme se kupuje vlastitim novcem stečenog raznim akcijama u poduzećima kao i zasijavanjem ratarskih kultura na parcelama mjesne zajednice te prodajom istih uroda. U istom razdoblju DVD Lukač dobiva stacioniranu UKV stanicu. Nabavlja se i električna sirena. Od 1991.god. vlada zatišje u nabavci vatrogasne opreme i tek se dobiva ponešto: kao metlanice i brentače Godine 2010. DVD Lukač dobiva od DVD-a Zlobin rabljeno navalno vatrogasno vozilo s visokotlačnom pumpom kapaciteta 500 litara vode. Vozilo je u mogućnosti prevesti 9 vatrogasaca, što je DVD Lukač učinilo bržim i operativnijim sudionikom u zaštiti od požara, prvenstveno u selu Lukaču ali također i za potrebe okolnih mjesta kao i vatrogasnog centra Kutjevo.

Odmah po početku agresije na Republicu Hrvatsku određeni broj mladih aktivnih članova DVD-a Lukač odlazi u obranu domovine, dok se ostali uključuju u danonoćna dežurstva i osmatranja. Vrše određena dojavljivanja osnovnim komandama i zapovjedim centrima, a time automatski učestvuju u obrani domovine. Istovremeno ostaju i za provedbu ostalih aktivnosti kao što je proizvodnja hrane, pružanje moralne podrške stanovništvu itd. Svojim aktivnostima DVD je u potpunosti odradio svoju obvezu prema domovini, na način da je u stvaranje države ugradio svoj dobrovoljni i humani rad.

DVD Lukač i danas

DVD Lukač trenutno broji 60 članova, od toga

– Operativni 31

– Izvršni 3

– Pomažući 9

– Pričuvni 10

– Vatrogasni veteran 1

– Mladež 6

Kvalifikacijska struktura društva izgleda ovako

– Vatrogasni dočasnik I klase 5

– Vatrogasni dočasnik 4

– Vatrogasac I klase 23

– Vatrogasac 21

Sadašnji upravni odbor sačinjavaju:

Predsjednik: Zdravko Romanik

Dopredsjednik: Goran Škorvaga

Tajnik: Petar Mitrović

Blagajnik: Ivan Miljanović

Zapovjednik: Mario Bošnjak

Spremištar: Mihael Maglica