Za ulaz u zgradu Gradske uprave potrebna Covid potvrda

16.11.2021 Za ulaz u zgradu Gradske uprave potrebna Covid potvrda

SUKLADNO ODLUCI STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE U ZGRADU GRADSKE UPRAVE OD 16. 11. 2021. MOGUĆE JE UĆI SAMO UZ PREDOČENJE EU DIGITALNE COVID POTVRDE ILI DRUGOG ODGOVARAJUĆEG DOKAZA.