Zahtjev za djelomično oslobađanje plaćanja godišnje grobne naknade

20.04.2023 Zahtjev za djelomično oslobađanje plaćanja godišnje grobne naknade

Na temelju Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju visine godišnje grobne naknade Gradskog vijeća Grada Kutjeva, od 15. prosinca 2022., Uprava groblja donosi sljedeću

OBAVIJEST

Obavještavamo sve korisnike/vlasnike grobnih mjesta s područja Grada Kutjeva

čiji ukupni prihod kućanstva ne prelazi iznos od 265,44 EUR (2.000,00 kn) da mogu podnijeti Zahtjev za djelomičnim oslobađanjem plaćanja godišnje grobne naknade.

Zahtjev za djelomičnim oslobađanjem godišnje grobne naknade možete pronaći i popuniti na službenim stranicama Grada Kutjeva ili u prostorijama Komunalnog društva Kutjevo, Bana Josipa Jelačića 2, Kutjevo.

Uz Zahtjev je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:

  • lzjava o svim članovima zajedničkog kućanstva i njihovih mjesečnih primanja u prethodnoj godini – dokaz kojim korisnik/vlasnik grobnog mjesta dokazuje da ukupni primici njegovog zajedničkog kućanstva ne prelaze 2.000,00 kuna (265,44 Eura), plaća-osobni dohodak, mirovina, prihod od nesamostalnog rada, invalidnina, socijalna naknada, prihod od zakupa i svih drugih oblika redovnih primanja, fotokopija ili original svih navedenih primanja/dokumenata.

Zahtjev je potrebno dostaviti do I. svibnja 2023. godine na adresu: Komunalno društvo Kutjevo d.o.o., Bana Josipa Jelačića 2, 34340 Kutjevo; osobno, putem e-maila: zeljka.antunovic.kutjevo@gmail.com ili poštom, preporučeno.

O Zahtjevima za djelomično oslobađanje plaćanja godišnje grobne naknade, nakon prikupljene dokumentacije odlučivat će za to imenovano Povjerenstvo.

Dokumentacija za preuzeti