Ampelografski atlas Zdenka Turkovića sadrži 60 sorti grožđa u tehnici akvarela Grete Turković

Kutjevo

Ampelografski atlas izdan je 1953. godine i dragocjen je po rezultatima istraživanja Zdenka Turkovića, koji je svojim istraživačkim radom kod nas i u svijetu proslavio “Zagrebačku vinogradarsku školu”, i umjetničkim ostvarenjima Grete Turković, koja je do filigranske točnosti prikazala morfologiju grozda, lista i rozgve, plastično dočarala oblikom i bojom svaku pojedinu sortu. U zbirci su prikazane sorte grožđa u bojama koje su se uzgajale u Jugoslaviji, a napose i u Hrvatskoj.

Ampelografija je znanstvena disciplina koja se bavi istraživanjima nazivlja, podrijetla i rasprostranjenosti, biološkim i gospodarskim značajkama vrsta i sorata vinove loze te njihovom klasifikacijom i opisom.

2003. godine Nikola Mirošević izdao je Ampelografski atlas koji je nastao na temelju atlasa Zdenka Turkovića iz 1953. godine. Atlas je nadopunjen novim podacima iz pera Nikole Miroševića i novim ilustracijama, a ima četiri dijela. Prvi dio je uvodnog karaktera, a u drugom i trećem opisane su osnove ampelografije i podloge za vinovu lozu. Četvrti, najopširniji dio, čine ampelografski opisi 90 sorata. Sve sorte opisane su po istom obrascu: ime sorte, sinonimi, podrijetlo i rasprostranjenost, botaničko obilježje, fenološki podaci, praktična iskustva u uzgoju, iskorištenje i napomene. Još jednom ističemo prekrasne ilustracije Grete Turković, akademske kiparice i ilustratorice. Atlas ot­kri­va ne­pro­cje­nji­vo bo­gat­stvo so­ra­ta koje daju sa­mo­svo­jan iden­ti­tet hr­vat­skom vi­no­gra­dar­stvu.