Ferovac

Ferovac je na koncu 19. stoljeća uređen kao vlastelinski marof. Radnici i službenici jedini su stanovnici. Godine 1900. ima 151 stanovnika, a 1931. njih 60. Do smanjenja stanovništva došlo je i zato što je 1911. kutjevački vlastelin Turković prodao ferovački alodij Vataju iz Pelbarta koji je tu imao tvornicu žeste do 1945. Ferovac je zahvatila nova agrarna reforma pa su ga naselili seljaci iz zagrebačke okolice. Godine 1950. ima 159 stanovnika.

Prema popisu stanovništva iz 2011. (DZS) Ferovac ima 103 stanovnika u 42 kućanstva.

Izvor: Lončarević, Juraj (1981.) Kutjevo – Mala monografija župe Kutjevo i okolice, Zagreb: Kršćanska sadašnjost.