Mitrovac


Mitrovac

Selo Mitrovac nalazi se sjeverozapadno od Kutjeva pod Krndijom. Prije dolaska Turaka to se selo zvalo Tomaševac. Zapravo, u nekadašnjem mitrovačkom ataru bila su dva sela: Mitrovac i Tomaševo. Ta su se mjesta tijekom povijesti naizmjence naseljavala ili raseljavala sve dok se Hrvati iz siromašnijeg Tomaševa nisu preselili u bogatiji Mitrovac, u opustošene ili napuštene muslimanske kuće.

Izvor: Lončarević, Juraj (1981.) Kutjevo – Mala monografija župe Kutjevo i okolice, Zagreb: Kršćanska sadašnjost.