Ljekarna Kutjevo


U Državnom arhivu ima Predmetni spis koji obuhvaća koncept naredbe Zemaljske vlade 25. travnja 1877. Dopis je podžupanije u Požegi od 20. lipnja, a sadržana je molba iste podžupanije od 21. ožujka 1877. koju je sastavio podžupanijski liječnik dr. Vatroslav Thaller.

U molbi za otvaranje vidljivo je da su krajem 1876. dva diplomirana ljekarnika tražila od podžupanije da otvore javnu ljekarnu u Kutjevu. Isto tako, može se pročitati da je u to vrijeme općina bila u Bektežu zbog blizine svim građanima. Molba je zaprimljena u Vladin Odjel za unutarnje poslove dana 27. ožujka 1877.

Odjel za unutarnje poslove 25. travnja napravio je koncept naredbe za otvaranje ljekarne koji je napisan na šest stranica i na posljednjoj stranici ovjeren s tri nečitka potpisa. Naredba je “otpravljena” 24. lipnja 1877., a 20. lipnja Veliki župan Kraljevske podžupanije u Požegi izvještava Odjel za unutarnje poslove Hrvatsko-slavonsko-dalmatinsko zemaljske vlade da je otvaranje javne ljekarne u Kutjevu podijelila magistru farmacije Maksi Horvatu iz Zagreba.

Time je završen cijeli postupak osnutka ljekarne u Kutjevu.

Nepoznat je podatak o tome u kojoj je kući bila ljekarna, ali pretpostavlja se da je do 1959. godine to bila kuća Badovinćevih. Na razglednici Kutjeva koja je slana 1901. godine, a vjerojatno tiskana i prije, vidi se zgrada ljekarne.

Izvor: Povijest ljekarništva u Kutjevu – 140 godina tradicije | Ivan Vranić.