Porijeklo naziva naselja Lukač

Naziv sela nije precizno objašnjen, iako se Lukač iz Vetovačke župe i onaj iz Virovitičke spominju u povijesnim listinama. Najvjerojatnije je ime sela nastalo od osobnog muškog imena Lukač, koje je vrlo često, a pojavljuje se već u 13. stoljeću u latinskim spomenicama kao Luckash, a kasnije kao Lucach. U 15. stoljeću spominje se Lukač Radovnić u Monumenta Croatica. Pavao Vitezović u Kronici spominje svetog Lukača. Takvih homonimnih naselja ima mnogo u hrvatskoj toponomastici. Sjetimo se samo brojnih Petrovih sela, Ivankova, Ivandola, Ivanovaca i sl.

Druga prihvatljiva mogućnost jest da je selo dobilo ime po luki tj. po zavoju neke vode ili rijeke, a to je područje tijekom vremena dobilo i drugo značenje tj. one obale koju rijeka može poplaviti. Nadalje značenje je dobilo i polje uz rijeku, pa livada i dolina, a u primorskim krajevima i morski zaton. Sve ove izvedenice proistječu iz luka. No, po luci u smislu livade, zaljeva ili obale dobila su brojna mjesta ne samo u hrvatskim, nego i u ostalim slavenskim zemljama.

Izvor: Wittenberg, Tomislav (2008.) Vetovo, Požega: Udruga za njegovanje kulturne baštine, šport i rekreaciju Bolta Požega.