Škola u Vetovu kroz povijest

Vetovo


Prvi zapisi o školama u bližoj okolici Vetova oni su o školi u Kaptolu 1301. godine. Također, postojala je i škola u okviru cistercitske opatije u Kutjevu.

Što se tiče Vetova, 1858. postoje podaci o nižoj elementarnoj školi u kojoj je učitelj bio Ivan Ban. Zanimljivo je da se nastava održavala u župnom dvoru.

Nadalje, 1878. osnovana je Pučka škola i za tu svrhu školska općina u Vetovu. Od mjesnog trgovca Šilingera kupljeno je gradilište za školu i za kućni vrt. Seljani školske općine dali su predujam za dovoz građevinskog materijala te su odmah pristupili gradnji jedne učionice i učiteljskog stana. Dok se gradila učionica, nastava se održavala u kući Andrije Takušića.

Odmah pri osnutku škole upisano je preko 80 djece pa se odmah osjećala potreba za dvorazrednom nastavom. Po osnutku škole vetovački vlastelin darovao je zemljište za školski vrt zvano “Šnajderovka” u veličini jednog katastarskog jutra s ciljem obučavanja mladeži uzgoju i cijepljenju voćaka. Iste godine, 1878. sagrađena je jedna učionica i učiteljski stan te je krenula nastava. Mjesto je bilo raspisano za učitelja orguljaša. Nakon nekog vremena osjetila se potreba za gradnjom još jedne učionice. Nakon pet godina, škola je pretvorena u dvorazrednu s učiteljicom i poludnevnom nastavom.

Oko 1903. počeo se prikupljati građevinski materijal i ostalo potrebno za gradnju druge učionice. Od Ive Geša kupljene su kuća i pokućnica kao gradilište za drugu školu i učiteljski stan odmah pored stare školske zgrade. Seljani školske općine opet su se obvezali besplatno donijeti sav materijal za gradnju i tako je 1906. godine dovršena gradnja druge učionice i učiteljskog stana. U Vetovu je tako škola ostala dvorazredna s dva učitelja sve do 1917./1918. kada je proširena na trorazrednu. Od osnutka je za školu i školsku knjižnicu nabavljeno puno korisnih pomagala i knjiga pa je tako knjižnica do Drugog svjetskog rata imala oko 1600 knjiga i brošura.

Oko 1934./1935. osjećala se potreba za gradnjom treće učionice jer je škola imala preko 200 učenika. Rat je prekinuo planove o gradnji, ali 1981. došlo je do izgradnje nove škole u Vetovu. Projekt za školu i nove stanove radi Jelica Antunović, rođena Lisec, rođena Vetovčanka. 1982. godine škola je dovršena i krenula je s radom.

Izvor: Wittdenberg, T. (2008.) Vetovo.