Tla kutjevačkog vinogorja

Tla našeg vinogorja razvila su se na skeletoidnom supstratu kiselih trošnih stijena. To su tla od smeđe lesiviranih do obrončanog pseudogleja. Od nižih prema višim položajima tlo je bogatije kamenim trošinama, plićeg je profila. Na dubljim se profilima nalaze ilovaste gline, glinaste ilovače i druge teksturne kategorije.

Međutim, bez obzira na sve te pedomorfološke slike treba ustvrditi kako su sva vinogradarska tla, pod utjecajem više stoljetne obrade, poprimila antropomorfni karakter pri čemu je došlo do promjena prirodnih horizonata. Stoga takva antropogena tla s pravom nazivamo rigosol odnosno vitisol.

Na višim položajima tla su propusnija pa tamo vinova loza u potrazi za vodom i hranom duboko prekorjenjuje volumen profila.

Najčešće su tla blago kisela do neutralne reakcije, a ponegdje prelaze i u područje bazične reakcije.

Fotografija: Jozo Jakovljević.