Započeo postupak izrade IID UPU Grada Kutjeva

17.06.2021 Započeo postupak izrade IID UPU Grada Kutjeva

obavijest


Grad Kutjevo, na temelju Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog  plana uređenja grada Kutjeva, započeo je postupak izrade Izmjena i dopuna  Urbanističkog  plana uređenja Grada Kutjeva.

Izmjena i dopuna Plana obuhvaća omogućavanje izgradnje  interpretacijskog centra Kuće graševine u središnjem dijelu grada Kutjeva, na k.č.br. 669/4, te katastarskim česticama u kontaktnom području. Na 669/4 trenutno je smješten stari vatrogasni dom koji je Grad Kutjevo u suradnji s DVD Kutjevo odlučio izmjestiti na novu lokaciju koja je već osigurana.

Kuća graševine je središte djelovanja i susreta lokalnih vinara, vinogradara i podrumara, središte okupljanja lokalnih stanovnika, a posebno djece i mladih kao i glavna kulturno turistička atrakcija za prihvat posjetitelja i interpretaciju ukupne baštine Kutjeva. Sastojat će se od informacijskog centra, prostora za stalne i povremene izložbe, vinskog laboratorija, vinske kušaonice, bara, uredskih prostorija i slično.

Izmjene i dopune obuhvaćaju izmjenu namjene površina na navedenom području te izmjenu prometnih i infrastrukturnih rješenja i Odredbi za provedbu.

U prilogu možete pogledati Odluku o izradi IID UPU Kutjevo.

 

Dokumentacija za preuzeti