Javni poziv za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2023./2024.

09.10.2023 Javni poziv za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2023./2024.

Grad Kutjevo poziva sve zainteresirane  studente koji imaju prebivalište na području Grada Kutjeva, a koji ispunjavaju uvjete utvrđene ovim pozivom da podnesu prijave za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2023./2024. Dodjeljuje se 10 stipendija, svaka po 92,91 EUR mjesečno.

Prijave se podnose u roku od 30 dana od dana objave ovog poziva na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Grada Kutjeva, odnosno najkasnije do 09. studenog 2023., pisanim putem u zatvorenoj omotnici na adresu Grad Kutjevo – Povjerenstvo za dodjelu stipendija, Trg graševine 1, 34340 Kutjevo ili na e-mail adresu: grad@kutjevo.hr sa skeniranim prilozima sve u jednom dokumentu, a prijave moraju sadržavati:

  1. prijavu za dodjelu stipendije,
  2. dokaz o prebivalištu na području Grada Kutjeva (uvjerenje MUP-a)
  3. presliku osobne iskaznice,
  4. potvrdu sveučilišta, veleučilišta ili visoke škole o upisu, odnosno za studente viših godina studija potvrdu o upisu u višu godinu studija,
  5. studenti prve godine studija svjedodžbe od sva četiri razreda srednje škole i završnog ispita, a studenti viših godina prijepis ocjena,
  6. izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da nije korisnik neke druge stipendije ili potpore za stipendiranje,
  7. potvrdu nadležne ispostave Porezne uprave o primanjima članova zajedničkog kućanstva za sve članove kućanstva starije od 15 godina (plaća, mirovina, obiteljska mirovina, alimentacija, stalna socijalna pomoć, isplaćene naknade plaće za bolovanje te rodiljne i roditeljske naknade u slučaju nezaposlenosti), ne starije do 30 dana od dana podnošenja prijave,
  8. izjava o sastavu kućanstva (obiteljskom statusu),
  9. uvjerenje nadležnog ureda za obranu o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.
  10. privola za korištenje osobnih podataka,

Sve informacije možete pronaći u Javnom pozivu u prilogu.

Za dodatne informacije možete se javiti: Ana Galić – 0998100047, ana.galic@kutjevo.hr

 

Dokumentacija za preuzeti