Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga u 2023. godini

04.10.2022 Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga u 2023. godini

Grad Kutjevo dana 4. listopada 2022. godine objavljuje javni poziv za financiranje projekata i programa udruga u 2023. godini.

Grad Kutjevo poziva udruge sa sjedištem na području Grada Kutjeva i/ili koje provode program ili projekt na području Grada Kutjeva, usmjerene na prioritetna područja iz ovog Javnog poziva,  da se prijave za financijsku podršku programima, projektima i manifestacijama od interesa za opće dobro.

Za financiranje projekata u okviru ovog natječaja raspoloživ je ukupni iznos od 680.000,00 kuna.

Udruge sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti programe, projekte i manifestacije za sljedeća prioritetna područja:

  1. SPORT
  2. KULTURA
  3. RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

U prilogu se nalazi potrebna dokumentacija.

Natječaj je otvoren do 03. studenog 2022. do 15 sati.

 

Dokumentacija za preuzeti